TELEFON 0236 712 12 59
Küpeleme

Küpeleme Çalışmalarımız

Manisa ili düzeyinde kayıtla küpeleme ve aşılama gerekliliği, PPR hastalığının önemini anlatan bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Faaliyetlerimiz; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü mevzuatı çerçevesinde yürütülmektedir.

 

 

Hedeflerimiz:

Manisa ilimizde koyun ve keçiler için AB şartları ile uyumlu kimliklendirme ve kayıt sistemi kurmak;

Koyun ve keçilerde görülen PPR hastalığının kontrol altına alınmasını sağlamak;

Çiftçileri ve halkı, hayvanların kimliklendirilmesi, kayıt edilmesi ve PPR hastalığının kontrolü hakkında bilgilendirmek;

Koyun ve keçilerin aşılanması ile PPR bağışıklık seviyesini artırmak.

Böylece; uluslar arası standartlarda küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini sağlayarak olabilecek en üst seviyede verim elde etmek.

 

 

Neden kayıt ve küpeleme gereklidir?!.

1 Eylül 2010'dan İtibaren Koyun ve Keçilerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Edilmesi Zorunlu Olmuştur.

Hayvanlarımızın sağlığı, gelirimizin artması ve desteklerden yararlanabilmek için, Koyun ve Keçilerimizi vebaya (PPR) karşı aşılatma ve küpeleterek kimliklendirmeyi gerçekleştirmemiz gerekiyor...

Koyun ve keçilerin ‘Kimliklendirilerek kayıt altına alınması’ ve izlenmesi, aşılanması hayvancılık sektörüne katkı sağlamasının yanı sıra, gıda güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır.

Hayvanın kimliklendirilmesiyle kayıt altına alınması; bulaşıcı hastalıkların yayılmamasını, enfekte olmuş hayvanların daha kısa sürede bulunmasını ve hastalıktan kaynaklanan üretim kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Hayvana aşı ve test uygulanıp uygulanmadığı, kesimi ve satım – alım işlemlerin kayıdını sağlayabilmesi ülkemiz istatistikleri için de önemlidir.