TELEFON 0236 712 12 59
Koyunculuk Tarım Takvimi

Ocak-Şubat: Mısır silajı, elma posası silajı, pancar posası gibi su oranı yüksek olan kaba yemler ile yapılan beslemede özellikle ahır tabanı kuru tutulmalı ve altlık miktarı artırılmalıdır.

Gebe hayvanla fazla miktarda kuru yonca otu ve baklagil samanları verilmemelidir.

Özellikle doğumu yaklaşan hayvanlara, gebelikten kaynaklanan rahatsızlıkları önlemek amacıyla koyun başına günlük 250 gr. tahıl (Arpa, Yulaf,Mısır danesi karışımı) ile beslemeye başlayın.

Bu dönemde koçların veya diğer hayvanların koyunları rahatsız etmemesi ve onları kovalamaması için aynı alanda tutmayın.

Koyunların önlerindeki yemlik yeterli uzunluk ve genişlikte olmalı, yemliklerde yeterli yem bulunmasına ve birbirlerini sıkıştırmamalarına dikkat edin.

Gebe hayvanlar hendek, eşik ve dar kapılardan geçirmeyin, koyunların kuzulamadan önce atlayacakları, birbirini sıkıştıracakları veya tırmanmak zorunda kalacakları yapı ve materyallerden kaçının ve engelleyin.

Mart-Nisan: Bu dönemde özellikle kuzulu koyunların bakımına önem verilmelidir. İkiz kuzulu olan koyunlara ilave tahıl karmaları verilmelidir.

Sürü eğer meraya çıkarılacaksa özellikle taze yeşil yemlerden kaynaklanabilecek problemlere karşı dikkatli olunmalı mutlaka enteretoksemi (çelerme) aşısı yaptırılmalıdır

Meraya çıkan hayvanların bakımına önem verilmeli gerekiyorsa ilave tahıl karmaları ile hayvanlar desteklenmelidir.

Yoğun kuzu besisi uygulanacak kuzular sütten kesilerek programa alınmalıdır.

Ağılda beslenen hayvanların altlıkları kuru olmalı havalandırma iyi sağlanmış olmalıdır.

Bahara çıkışta Ağıl içerisinde badana boya ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmalı ve ağıl tabanı temizlenmelidir, paraziter mücadele mutlaka yapılmalıdır.

Aşılama programı gereğince bu aylarda uygulanacak olan aşılar yaptırılmalıdır.

Hayvanların tırnak ve boynuz bakımları yapılmalıdır.

Mayıs-Haziran: Bu aylarda tamamen mera otlatılmasına geçilir. Ova yörelerde gece yayılımına geçilir.

Kırkım hazırlıkları bitirilip, Mayıs ayının sonunda kırkıma başlanır (kırkıma önce kısırlardan başlanılmalı, müteakiben şişek ve toklular, daha sonra da sağmallar kırkılmalıdır.) Kırkımı biten sürü kontrol edilerek, anaç sürünün %20’si ayıklanır. Yerlerine aynı oranda dişi toklu alınarak, sürü sayısı tamamlanır. Anaç koyunlardan, verimleri iyi görülebilenler, gerekirse bir yıl daha sürüde kalabilir.

Mayıs sonunda bütün koyunlar, dış parazitlere karşı etkin ilaçlarla hazırlanmış banyodan geçirilir.

Kırkımı yapılmış hayvanlar teker teker elden geçirilerek, kasaplık olanlar damızlıktan çıkarılıp, satılır. Daha önce besiye alınmış kuzular da bu ayda satılır.

Hayvan sıtması, ayak iltihabı, şap agalaksi (süt kesen)gibi hastalıklar bu ayda görülebileceğinden, tedavileri ve yapılmamış aşıları tamamlanmalıdır.

Temmuz-Ağustos: Mera ihtiyacı tamamını karşılayabilecek durumdadır. Mümkün olduğu takdirde, koyunlar serin ve yükseklerdeki meralara çıkarılır.

Hayvanlar her ne kadar meralarda besleniyorsa da yem yetersizliği bakımından takviye yemleme yapılır. Özellikle kuzular için özel besleme yapılmalıdır. İlkbaharda doğan kuzularda kırkım başlar.

Koyunlarda kırkım devam eder.

Gece yayılımı yapılır. Koyunlar gündüzleri kırda, kuzular ise etrafı çevrili (çit, çalı) yerlerde veya çevresi açık ağıllarda yatırılır. (Özellikle, geceleri zehirli otların bulunduğu meralara ve yeşil yoncalıklara, fazla miktarda başak kalmış tarlalara hayvanların bırakılmasından kaçınılmalıdır.)

Gelişmeyen kuzular satılır.

Çeşitli hayvan hastalık ve zararlılarına karşı mücadele edilir.

Eylül-Ekim: Meralar kuruduğundan, bu ayda koyunlara ek yem ve yonca verilmelidir. Yonca biçiminden iki-üç gün sonra, kurutularak verilmelidir. Pancar yaprakları yedirilirken dikkat edilmeli aşırı miktarda pancar yaprağı otlatılmamalıdır.

Ağılların gerekli badana, tamirat v.s. işleri yapılır, hasıl, mısır ve diğer yeşil yemlerin silajı yapılarak kışa hazırlık yapılır. gerekli yem stoku yapılır.

Koç katım dönemi geldiği için hayvanların bakımına ve beslenmesine dikkat edilir. Koç katımı yapılır.

İyi olmayan hava şartları ve ek besin verilememesi gibi şartlarda; gelişebilecek gebelikle ilgili hastalıklarda, zaman geçirmeden tedavi yoluna gidilmelidir.

Kasım-Aralık: Gebe hayvanların beslenmesine dikkat edilmeli, yonca kuru otu ve Baklagil samanı gebe hayvanlara verilmemeli.

Kuzulama tarihi çok yakın olan analar, ağıl yakınlarında otlatılır. İyi ve uygun bir bakım ve beslenme ile, koyunlar doğum sırasında yüksek bir kondisyonda tutulur.

Gebe ve doğum yapan koyunlara, ilave kesif yem verilir. İyi havalarda, koyunlar meraya çıkarılır. Güneşli ve yağışsız günlerde, yemleme işlemi ağıl dışında yapılır.

Doğan kuzular, hemen ayrı temiz bir bölmeye alınır; göbek kordonu tentürdiyoda batırılır. Birkaç gün bu işleme devam edilerek, gazlı bez ile bağlı tutulur.

Belirgin bir kuzu ishali görüldüğünde, derhal koruyucu önlemler alınır. Gerekli görülürse, septisemi serumu uygulanır.

Doğan kuzular kuzuluklara alınır, günlük zorunlu bakımları yapılan kuzular sabah ve akşam analarını emmeleri sağlanır.

Hastalıklardan korunmak için, ağılların teknik ve hijyenik koşullara uygun olması sağlanır.

Mısır silajı, elma posası silajı, pancar posası gibi su oranı yüksek olan kaba yemlerle ile yapılan beslemede özellikle ahır tabanı kuru tutulmalı ve altlık miktarı artırılmalıdır.

Merada veya anızda otlayan bahar kuzularına ilave tahıl verilmeli ve pancar yaprakları yedirilirken dikkatli olunmalı, fazla miktarda pancar yaprağı verilmemelidir.