TELEFON 0236 712 12 59
SÖZLEŞMELİ PROJE TEKNİK ELEMAN ALIMI

                                                              DUYURU

Bakanlığımız tarafından uygulanan İl Müdürlüğümüz ve Manisa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortak yürütülecek olan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında projede görev almak üzere sözleşmeli  proje teknik eleman alımı yapılacaktır.

Müracaatlar Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacak olup başvuru son tarihi 21/09/2023 tür.

Müracaatta İstenilecek Belgeler

1-Müracaat dilekçesi

2-Diploma veya çıkış belgesinin tasdikli sureti

3-Nüfus cüzdan fotokopisi

4-Askerlikle ilgili durumunu gösteren belge

5-İkametgah belgesi

6-Sürücü belgesi

7-Özgeçmiş varsa yüksek lisans,doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti

8-Sabıka kaydı belgesi

9-Sağlık raporu

 

PROJE TEKNİK ELEMANINDA ARANACAK ŞARTLAR

  1. T.C. Vatandaşı olmak
  2. Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi hayvansal üretim/zootekni bölümü ,veteriner fakülteleri ,meslek yüksek okullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu ,veteriner sağlık/ziraat teknisyeni(hayvancılık alanı)mezunları olması
  3. Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az 12(on iki)ay tecilli olması
  4. Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması
  5. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması
  6. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması
  7. Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi tercih sebebidir.